لطفا منتظر باشید ...

آموزش دستگاه چهارگاه وماهوردرمداحی

آموزش مداحی آموزش دستگاه چهارگاه وماهور توسط استادسیدصالح حسینی

آموزش دستگاه چهارگاه وماهور درمداحی

دراین فیلم مشاهده میکنید که استادسیدصالح حسینی چگونه بامثالی ساده هم بصورت مداحی وهم بصورت آوازی دستگاه پرکاربردچهارگاه وماهور را آموزش میدهند-این دودستگاه درمداحی بسیارکاربرددارند

بادقت این فیلم را ببینید:


 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir