لطفا منتظر باشید ...

آموزش آوازدشتی باپرسش هنرجویان

استادسیدصالح حسینی درکلاس مداحی به آموزش آوازدشتی درمداحی میپردازد

آموزش آوازدشتی باپرسش هنرجویان:

دراین فایل صوتی که درکلاس آموزش مداحی شهرری توسط استاد سیدصالح حسینی آموزش داده شده تمرین ذدیف آوازدشتی انجام میگیردواگربادقت گوش کنیدبرای شمامداحان بسیارکاربردی ومهم خواهدبود

بادقت فایل صوتی زیر را بشنوید:


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir