لطفا منتظر باشید ...

آموزش مداحی چاشنی اصلی روضه خوانی

اجرای مدح مصیبت چاشنی اصلی در روضه خوانی

آموزش مداحی_چاشنی اصلی در روضه خوانی
دراین فیلم آموزش که درکلاس آموزش مداحی منطقه فلاح تهران ظبط شده استادسیدصالح حسینی به یک موضوع بسیارمهم اشاره میکنند وآن هم این است که چه فن یا اصول یااصل مهمی در روضه خوانی طوفان به پامیکندوهم مستمع رابه وجد می آورد وهم اینکه اعتماد به نفس مداح بالا میرود وهم اینکه خود رایک مداح درسطح بالا به همه ثابت میکند ودیگر اینکه کار اصلی در روضه را انجام میدهد
مجموعه آموزش مداحی مداح وب
www.madahweb.com

کلیپ زیر رابادقت تمام ببینید:
 


© 2023 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir