لطفا منتظر باشید ...

آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت2)

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه بصورت تصویری وخاص به آموزش مجلس داری در هیات های خاص میپردازندالبته درقسمت دوم

آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت2)

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه بصورت تصویری وخاص به آموزش مجلس داری در هیات های خاص میپردازندالبته درقسمت دوم
ودراین جلسه بصورت کامل ازنحوه واردشدن به روضه واجرای اوج مصیبت تاانتهای جلسه پیش میروند

(حتما کلیپ زیر راببینید)
لطفا با هندزفری گوش کنید


 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir