لطفا منتظر باشید ...

آموزش روضه خوانی مضمون ازشعرمصیبت به روضه اصلی

استادسیدصالح حسینی درکلاس آموزش مداحی شهرری به آموزش روضه خوانی پرداختند

آموزش روضه خوانی مضمون ازشعرمصیبت به روضه اصلی(قسمت دوم)

استادسیدصالح حسینی درکلاس آموزش مداحی شهرری به آموزش روضه خوانی پرداختندونحوه ی واردشدن ازشعرمصیبت یعنی شعرمقدمه مصیبت آن شخصیت رابامضمون سازی به روضه اصلی آموزش  دادند
همچنین نحوه یاجرای شعرمتناسب بامقدمه روضه راباجزییاتش آموزش دادند

(لطفابادقت ببینید)

 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir