لطفا منتظر باشید ...

اجرای روضه اوج مصیبت درکلاس مداحی استادسیدصالح حسینی

درکلاس آموزش مداحی استادسیدصالح حسینی هنرجوی کلاس به هنرنمایی دراجرای روضه میپردازد

اجرای اوج مصیبت توسط هنرجوی کلاس منطقه۱۷تهران:

درکلاس آموزش مداحی استادسیدصالح حسینی هنرجوی کلاس به اجرای روضه دراوج مصیبت میپردازد
نکته قابل تأمل اینست که اوج مصیبت رابایدباپرده صوتی بالاخواند،ببینیداگردرخوانواده ای کسی ازدست بروداهل خوانداده آرام گریه نمیکندد بلکه بلندبلندگریه میکنند،درروضه خوانی هم این موضوع صدق میکند
برای اطلاع بیشترحتمااین فیلم آموزشی راببینید
 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir