لطفا منتظر باشید ...

تناسب محتوادرشعرخونی-آموزش صوتی مداحی

استادسیدصالح حسینی درکلاس آموزش مداحی بامثال های متفاوت رعایت کردن تناسب درمحتوای اشعاردراجرابه شمانشان میدهد

تناسب محتوادرشعرخوانی-آموزش صوتی مداحی:

دراین آموزش صوتی شما مداحان گرامی باتناسب محتوادراجرای شعر مدحی-مرثیه ومناجات آشنا می شوید.
این آموزش به شماکمک میکند تامحتواهای شعری رابشناسید تادراجرای هرشعری وانتخاب اشعاردچارمشگل نشوید.

(بادقت این فایل صوتی را بشنوید)


نام : ابراهیم حسین پور

اموزش
© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir