لطفا منتظر باشید ...

اجرای هنرجو(مناجات خوانی)

دراین فیلم آموزشی هنرجوی کلاس آموزش مداحی شهرری،درکلاس استادسیدصالح حسینی،شروع به خواندن شعرمناجات الگوی حاج محمودکریمی درکلاس آموزش مداحی میکند،ظرافت وتقلیدکامل این هنرجودراجرا مثال زدنی است

اجرای مناجان خوانی هنرجوکلاس مداحی
دراین فیلم آموزشی هنرجوی کلاس آموزش مداحی شهرری،درکلاس استادسیدصالح حسینی،شروع به خواندن شعرمناجات الگوی حاج محمودکریمی درکلاس آموزش مداحی میکند،ظرافت وتقلیدکامل این هنرجودراجرا مثال زدنی است،بادقت ببینید


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir