چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مدح ابالفضل(ع)هیأت علی اکبرهفشجان
بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ابالفضل(ع)هیأت علی اکبرهفشجان
بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


شورعلی علی ولادت امام حسین هیت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

شورعلی علی ولادت امام حسین هیت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مولودی ولادت امام حسین(ع) هیأت علی اکبرهفشجان،بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مولودی ولادت امام حسین(ع) هیأت علی اکبرهفشجان،بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


ذکر شور امیرالمومنین،توسط سیدصالح حسینی اجراسالهای پیش ...
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

ذکر شور امیرالمومنین،توسط سیدصالح حسینی اجراسالهای پیش ...
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینیاختتامیه مجموعه آموزشی فکورباحضورجمعی ازاساتیدکشوراستادسازگاراستادحسینی و...
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

اختتامیه مجموعه آموزشی فکورباحضورجمعی ازاساتیدکشوراستادسازگاراستادحسینی و...
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینیاجرای ردیف کامل آواز دشتی،درآمد،اول ودوم،بیات راجع وعشاق..
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

اجرای ردیف کامل آواز دشتی،درآمد،اول ودوم،بیات راجع وعشاق..
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


شور اما‌م حسین،بانوای سیدصالح حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

شور اما‌م حسین،بانوای سیدصالح حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


فایل صوتی قدیمی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بانوای سیدصالح حسینی
#نولستاژی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی

فایل صوتی قدیمی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بانوای سیدصالح حسینی
#نولستاژی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


قیمت : 700000 ریال

قیمت با تخفیف ویژه : 600000 ریال

فروش محصول آموزش پنج آواز درمداحی

محصول بسیارحرفه ای پنج آواز در مداحی

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﯿﺴﺖ!!! ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ هرزمان اراده کنیدمیتوانید درهرجایی از مداحی هرآوازی که میخواهیدرابخوانید

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ: (آموزش پنج آواز)
مخاطبین:مداحان وذاکران
سنین مناسب:15سال به بالا
حجم فایل:۱۲۲مگابایت
نوع فایل:صوتی mp3(پس ازدانلودفایل زیپ راخارج کنید)
ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ: ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩﺳﯽ ﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ
www.madahweb.com

درصورت بروز هرگونه مشگل درخرید باشماره زیرتماس بگیرید
09366087589
09907578679

#ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍﭼﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ؟؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﺳﻄﺢ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﻣﺒﺘﺪﯼ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ
#ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟؟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺩﺭﻣﺪﺍﺣﯽ
#ﭼﻪ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﻧﺪﮐﻪ ﺩﺭﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟؟ ﺁﻭﺍﺯﺩﺷﺘﯽ_ﺁﻭﺍﺯﺍﺑﻮﻋﻄﺎ_ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ_ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺗﺮﮎ_ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
1


www.madahweb.com
ﺣﺎﻻﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﺷﻨﺎﺷﻮﯾﺪ

ﺍﻟﻒ_ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: 1_ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﺍﺷﻌﺎﺭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻭﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ:
_ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺁﻭﺍﺯﺍﺑﻮﻋﻄﺎ_ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ_ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺁﻭﺍﺯﺩﺷﺘﯽ ﺩﻭﺗﺎ_ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺗﺮﮎ_ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺏ_ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ: 2_ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ آوازهاﻭﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﺩﻋﺎﻭﺯﯾﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯﺍﺑﺘﺪﺍﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭﻭﺩﻋﺎﯼ ﻓﺮﺝ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﻭﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﻮﺕ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ..
ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﻋﺎﯼ ﺗﻮﺳﻞ ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ_ﺁﻭﺍﺯﺩﺷﺘﯽ ﺩﺭﺩﻋﺎﯼ ﺗﻮﺳﻞ ﻭﺯﯾﺎﺭﺕ ﺁﻝ ﯾﺎﺳﯿﻦ_ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺗﺮﮎ ﺩﻋﺎﯼ ﮐﻤﯿﻞ_ﺁﻭﺍﺯﺍﺑﻮﻋﻄﺎ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ

ﺝ_ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ: 3_ﺁﻣﻮﺯﺵ آوازها ﻭﺍﺟﺮﺍﯼ آﻧﻬﺎﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﺍﺷﻌﺎﺭﺧﺎﺹ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺭﻭﺿﻪ ﺍﺟﺮﺍﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺎﻡ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻭﺻﻮﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ. ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ_ﺁﻭﺍﺯﺩﺷﺘﯽ_ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺗﺮﮎ_ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺩ_ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ: 4_ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ ﻭﺍﺟﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻭﺝ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻭﺭﻭﺿﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﻮﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ:
ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﻭﻋﺸﺎﻕ ﺩﺷﺘﯽ_ﮔﻮﺷﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺍﻓﺸﺎﺭﯼ_گوشه عشاق دشتی وقرچه شور

ﭖ_ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: 5_ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ ﻭﺍﺟﺮﺍﯼ آوازهاﻭﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺡ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺩﺭﺭﻭﺿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﻮﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ:
ﺁﻭﺍﺯﺩﺷﺘﯽ ﺩﻭﺗﺎ_ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ_ﺁﻭﺍﺯﺍﺑﻮﻋﻄﺎ_ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﻭﻋﺸﺎﻕ

ﭺ_ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ: 6_ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﯽ آوازهاﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺡ ﻭﻻﺩﺕ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮﻉ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮﯼ:
 ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ_ﺁﻭﺍﺯﺍﺑﻮﻋﻄﺎ_ﺁﻭﺍﺯﺑﯿﺎﺕ ﺗﺮﮎ

ﺕ_ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ: 7_ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺩﯾﻒ آوازها درقسمتهای مختلف مداحی که ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺩﻩ ﻫﺎﻓﺎﯾﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ آوازهاﺍﺯﻟﺤﻦ ﺁﻭﺍﺯﯼ ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻌﻨﯽ: ﺷﻌﺮﻣﻨﺎﺟﺎﺕ_ﺷﻌﺮﻣﺼﯿﺒﺖ_ﺩﻋﺎﻭﺯﯾﺎﺭﺕ_ﺷﻌﺮﻣﺪﺡ ﻣﺼﯿﺒﺖ...ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻤﺎﻣﯽ آوازهای ﺩﯾﮕﺮﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺱ_ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ: 8_ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭآواز ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ آواز ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩﮐﺮﯾﻤﯽ  ﺳﯿﺪﻣﻬﺪﯼ ﻣﯿﺮﺩﺍﻣﺎﺩ و...واجرای مداحان در:
_ﺁﻭﺍﺯﺍﻓﺸﺎﺭﯼ،آوازدشتی،اوازبیات اصفهان


ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺩﺏ ﺳﯿﺪﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﻭﻃﺮﺍﺡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﺍﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ: ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۰۰ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 8ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﺁﻧﻘﺪﺭﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﻣﺪﺍﺡ ﻋﺰﯾﺰﺭﺍﺣﺖ ﻭﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺗﻤﺎﻣﯽ آوازها ﻫﺎﺭﺍﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺩﻟﯿﻞ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ آوازهاﻫﺎﺑﺎﻧﺎﻡ ﮔﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﺍﺟﺮﺍﺷﺪﻩ،بعنوان‌مثال ﺩﺭآواز افشاری،ﻫﻢ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﺷﺪﻩ،ﻫﻢ ﺷﻌﺮﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﻌﺮﻣﺪﺡ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﻢ ﻣﺪﺡ ﻣﻮﻟﻮﺩﯼ ﻭﻫﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻭﻫﻢ ﺭﻭﺿﻪ،ﯾﺎﺩﺭآواز دشتی ﻫﻢ زیارت آل یاسین اﺟﺮﺍﺷﺪﻩ ﻭﻫﻢ ﺷﻌﺮﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻭﻫﻢ ﺷﻌﺮﻣﺼﯿﺒﺖ ﻭﻫﻢ ﺭﻭﺿﻪ ﻭﻫﻢ ﻣﺪﺡ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺧﻮﺏ ﺑﻨﻈﺮﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮﺷﻤﺎ ﺍﯾﻨﻬﺎﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮﯾﺪﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪﺑﻌﺪﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دشتی،ابوعطا ودیگرآوازها ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ،ﻭﺑﺎﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﻧﺎﻡﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﺭﺍﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻦ ﺍﺟﺮﺍﺭﺍﯾﺎﺩﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪﭼﺮﺍﮐﻪ ﺩﺭﺍﺷﻌﺎﺭﺭﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻫﺮﺑﯿﺖ ﻭﻫﺮﮔﻮﺷﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ،ﻭﺷﻤﺎﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪﮐﻪ ﻓﻼﻥ ﺑﯿﺖ ﻓﻼﻥ ﺍﻫﻨﮓﭼﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ آوازﻫﺎﺩﺭﻣﺪﺍﺣﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﺷﻤﺎﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯿﺪﻫﺪﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪبعدها ﺑﺮﻭﯼ هرشعری   ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪﺑﺮﻭﯼ آن ﻫﺮآوازی ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺁﻥ ﺭﺍﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﯿﺪوبخوانیدنه تنها درشعرمناجات یامدحی یامصیبتی بلکه دردعاوزیارت ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﻭﻓﻨﻮﻥﻭﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ،ﺷﻌﺮﻣﻨﺎﺟﺎﺕ،ﺷﻌﺮﻣﺮﺛﯿﻪ ،ﺷﻌﺮﻣﺪﺣﯽ ﻭﺣﺘﯽ ﺩﻋﺎﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩﻭﺭﺍﺣﺖ ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ آواز ﻫﺎﺭﺍﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮید

ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﻌﺮهای ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﺑﺎﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪانهارا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪﻭﺩﺭجلسات ﻣﺪﺍﺣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
چراکه این شعاربه گونه ای انتخاب شده اندکه قابل اجرادرجلسات باشند،وبااینکار هم آوازرایادگرفته ای هم دههاشعر مناسب
ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﻭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺑﺎﺷﺪﺍﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ،ﻣﺪﺡ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻭﻣﺪﺡ ﻭﻻﺩﺕ ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻌﺮﻣﺮﺛﯿﻪ ،یادعاوزیارت ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻭﯾﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭﻣﺪﺍﺣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭﺟﻮﺩﻧﺪﺍﺭﺩ،ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯﻫﺮﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ،ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭﻣﺪﺍﺣﯽ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩﻣﺎآوازش ﺭﺍﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢﻭﺍﻟﮕﻮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺩﺭاین ﻣﺤﺼﻮﻝ،ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﺭﻭﺿﻪ ﺷﻌﺮﻣﺪﺡ ﺩﺭآواز ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺗﺎﺑﻬﺘﺮﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪآوازهارا ﻫﺎﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪﻭﯾﺎﺩﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،ویاهمان روضه راباهمان آواز درجلسات پیاده کنید


ﻣﻄﻤﻌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪﺷﻤﺎﻻﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﺑﻮﺩ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﺎﺷﻤﺎﺭﻩ ﺯﯾﺮﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
09366087589
09907578679
اشتراک در شبکه اجتماعی »
© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir