چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
آموزش ملودی سازی(سبک سازی) باروش نت های موسیقی و دستگاه های آوازی ثبت نام کلاس خصوصی

#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

آموزش ملودی سازی(سبک سازی) باروش نت های موسیقی و دستگاه های آوازی ثبت نام کلاس ...


شب به یادماندنی بنام هیأت علی اکبرعلیه السلام بامداحی مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

شب به یادماندنی بنام هیأت علی اکبرعلیه السلام بامداحی مدرس سیدصالح ...


کلاس آموزش مداحی درشهرری مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

کلاس آموزش مداحی درشهرری مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


واحدتندزیبا ازمحرم سال قبل شب بیادماندی بودبامداحی مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی
#سید_صالح_حسینی_مدرس

واحدتندزیبا ازمحرم سال قبل شب بیادماندی بودبامداحی مدرس سیدصالح ...


جزییات ثبتنام کلاس مداحی درسایت آموزش مداحی مداح وب دنبال کنید
مدرس سیدصالح حسینی

جزییات ثبتنام کلاس مداحی درسایت آموزش مداحی مداح وب دنبال کنید
مدرس سیدصالح حسینی


پکیج آموزش دستگاههای آوازدرمداحی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیج آموزش دستگاههای آوازدرمداحی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


پکیج آموزش صداسازی و سلفژ خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیج آموزش صداسازی و سلفژ خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


پکیچ آموزش مدح ومولودی خوانی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیچ آموزش مدح ومولودی خوانی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


محصول آموزش دعاوزیارت خوانی خریدازسایت آموزش مداحی مداح وب:www.madahweb.com

محصول آموزش دعاوزیارت خوانی خریدازسایت آموزش مداحی مداح وب:www.madahweb.com


اجرای میثم مطیعی باملودی مدرس مداحی سیدصالح حسینی

اجرای میثم مطیعی باملودی مدرس مداحی سیدصالح حسینی


مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی ...


مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی ...بیوگرافی
بیوگرافی :مدرس مداحی سیدصالح حسینی
 
سیدصالح حسینی متولد۱۳۶۶ در شهرهفشجان  
ازتوابع استان چهارمحال بختیاری می باشد

 
1

 ایشان  دوران کودکی رادر بندرعباس سپری کرد ومراتب تحصیلی خودرادربندرعباس گذرانده وازهمان کودکی علاقه ی زیادی به قرائت قرآن ونوحه خوانی داشتند به طوری که درسن ۱۷سالگی بامشورت اساتیدمداحی تصمیم می گیرند تا مداحی رابه شکل حرفه‌ای پیش بگیرند 
ایشان مداحی راازهمان مسجدمحله ی خودشروع میکندوپس ازچندسال مداحی کردن وتقلیدخوانی دراین رشته درپی کسب علوم مختلف مداحی قدم برمیدارند ونهایتا درزمینه های آموزش صداسازی وسلفژ درمداحی ساخت سبکهای مداحی به صورت علمی،شعرخوانی،دستگاهای آوازی درمداحی و...به صورت تخصصی شروع به فعالیت میکنند
درحال حاضرایشان دراین زمینه های آموزشی به صورت تخصصی در کشورمشغول به آموزش هستند وسوابق ایشان درتدریس مداحی درشهرهای،بندرعباس،چهارمحال وبختیاری،سیرجان،قم،تهران،شهرری،ودیگرنقاط کشورمی باشد،درحال حلضراستادسیدصالح حسینی درتهران درکلاسهای مختلفی درحال تدریس میباشندوهمچنین بامداحان بنام کشوری همکاری هلی مختلف آموزشی دارند

روابط عمومی سایت ومجموعه آموزش مداحی مداح وب آماده هرکونه همکاری که میتواند درراستای رشدهنروران ومداحان جامعه عزیر مداحی باشد،استقبال میکند،لذا عزیزانی که برای دعوت ازاستاددرشهریااستان خودویاهیأت ویانیازبه مشاوره های آموزشی برای برگزاری کلاس مداحی دارند،آغوش مجموعه آموزشی مداح وب وشخص استادسیدصالح حسینی برای این اموربادیدوافق روشن بازخواهدبود،وازطریق شماره های زیرمیتوانیدبرای ارائه شرایط خودبصورت تلفنی ویا هماهنگی جلسات بصورت حضوری بااستادسیدصالح حسینی وتعیین وقت قبلی ،شرایط خودرابرای همکاری های ذکرشده،ازنزدیک باایشان درمیان بگذارید..
09366087589
09907578679
همچنین مجموعه آموزش مداحی مداح وب پذیرای انتفادات و پیشنهادات سازنده شماعزیزان میباشد:
09366087589
09907578679
(روابط عمومیسایت و مجموعه آموزش مداحی مداح وب)
www.madahweb.com

© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir