لطفا منتظر باشید ...


بیوگرافی
بیوگرافی :مدرس مداحی سیدصالح حسینی
 
سیدصالح حسینی متولد۱۳۶۶ در شهرهفشجان  
ازتوابع استان چهارمحال بختیاری می باشد

 
1

 ایشان  دوران کودکی رادر بندرعباس سپری کرد ومراتب تحصیلی خودرادربندرعباس گذرانده وازهمان کودکی علاقه ی زیادی به قرائت قرآن ونوحه خوانی داشتند به طوری که درسن ۱۷سالگی بامشورت اساتیدمداحی تصمیم می گیرند تا مداحی رابه شکل حرفه‌ای پیش بگیرند 
ایشان مداحی راازهمان مسجدمحله ی خودشروع میکندوپس ازچندسال مداحی کردن وتقلیدخوانی دراین رشته درپی کسب علوم مختلف مداحی قدم برمیدارند ونهایتا درزمینه های آموزش صداسازی وسلفژ درمداحی ساخت سبکهای مداحی به صورت علمی،شعرخوانی،دستگاهای آوازی درمداحی و...به صورت تخصصی شروع به فعالیت میکنند
درحال حاضرایشان دراین زمینه های آموزشی به صورت تخصصی در کشورمشغول به آموزش هستند وسوابق ایشان درتدریس مداحی درشهرهای،بندرعباس،چهارمحال وبختیاری،سیرجان،قم،تهران،شهرری،ودیگرنقاط کشورمی باشد،درحال حلضراستادسیدصالح حسینی درتهران درکلاسهای مختلفی درحال تدریس میباشندوهمچنین بامداحان بنام کشوری همکاری هلی مختلف آموزشی دارند

روابط عمومی سایت ومجموعه آموزش مداحی مداح وب آماده هرکونه همکاری که میتواند درراستای رشدهنروران ومداحان جامعه عزیر مداحی باشد،استقبال میکند،لذا عزیزانی که برای دعوت ازاستاددرشهریااستان خودویاهیأت ویانیازبه مشاوره های آموزشی برای برگزاری کلاس مداحی دارند،آغوش مجموعه آموزشی مداح وب وشخص استادسیدصالح حسینی برای این اموربادیدوافق روشن بازخواهدبود،وازطریق شماره های زیرمیتوانیدبرای ارائه شرایط خودبصورت تلفنی ویا هماهنگی جلسات بصورت حضوری بااستادسیدصالح حسینی وتعیین وقت قبلی ،شرایط خودرابرای همکاری های ذکرشده،ازنزدیک باایشان درمیان بگذارید..
09366087589
09907578679
همچنین مجموعه آموزش مداحی مداح وب پذیرای انتفادات و پیشنهادات سازنده شماعزیزان میباشد:
09366087589
09907578679
(روابط عمومی سایت و مجموعه آموزش مداحی مداح وب)
www.madahweb.com

© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir