لطفا منتظر باشید ...

آموزش مداحی زمزمه خوانی 2

قسمت دوم آموزش زمزمه خوانی توسط استادسیدصالح حسینی

آموزش زمزمه خوانی قسنت دوم جایگاه زمزمه خوانی
مجموعه آموزش مداحی مداح وب درجلسه دوم آموزش زمزمه خوانی توسط استادسیدصالح حسینی،جایگاه زمزمه خوانی رادر،مناجات،اتصال به مقدمه روضه،ابتدای روضه ومتن روضه،وروضه اصلی آموزش دادند،وبسیاری ازسوالاتی که درذهن شمامداحان عزیزهست دراین جلسه دوم چه ازلحاظ محتوای زمزمه وچه جایگاه زمزمه خوانی درمداحی برای شما پاسخ داده شده است
لطفابادقت گوش کنید:

 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir