چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

گزارش تصویری کلاسهای سه سال گذشته

گزارش تصویری کلاسهای استادسیدصالح حسینی در سه سال گذشته درکشور

گزارش تصویری:
(کلاسهای مداحی استادسیدصالح حسینی درسه سال گذشته درکشور که توسط مجموعه آموزش مداحی مداح وب برگزارشد)

دراین کلاسهااستادمداحی سیدصالح حسینی درنقاط مختلف کشوردربندرعباس،قم،شهرکرد،وتهران بزرگ به آموزش مداحی پرداختندونزدیک به هزارهنرجوپرورش دادندکه ازاین تعدادخروجی های خوبی مداح درسطح های خرفه ای ومتوسط تحویل جامعه مداحی دادند،ایشان درآموزشهای،سبکسازی،صداسازی وسلفژدرمداحی،ردیفهاودستگاهای آوازی درمداحی،شعرخوانی وشعرشناسی،آموزش روضه خوانی وسخنوری،آموزش سینه زنی ومولودی خوانی وهمچنین آموزش مجلس داری ومخاطب شناسی،خدمت مداحان عزیزارائه دادند،وهمچنین دراین سالها سه محصول آموزش مداحی درمباحثی همچون صداسازی وسلفژ که یک برنامه شش ماهه تمرین نت خوانی به شیوه ای که مناسب مداحان طراحی شد،ویامحصول مدح ومولودی خوانی که بصورت کامل تمامی اصول هافنون ها وانواع روشهای مدح خوانی درقالبهای مختلف ارائه شد،ودرشش ماه اخیرهم محصول ردیفهاودستگاه های آوازی درمداحی بصورت کامل چعارصددقیقه آموزش در،روضه،اتواع شعرمصیبت،شعرمدح مصیبن ومدح ولادت شعرمناجات انواع دعاوزیارت وهنچنین نحوه قالب کردن دستگاهادرقسمتهای مختلف مداحی ردیفهاودستگاهاراقالب کردندواستقبال بسیارخوبی ازاین سه محصول شد..
 

1
1
1
1
1
1
1
1
1


 


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir