چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت1)

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه بصورت تصویری وخاص به آموزش مجلس داری در هیات های خاص میپردازند

آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت1)

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه بصورت تصویری وخاص به آموزش مجلس داری در هیات های خاص میپردازندونحوه یشروع کردن مجلس به شکل های مختلف وواردشدن به مناجات وشعرمصبت خواندن تازمزمه گرفتن وشروع سینه زنی وپایان دادن جلسه نکات فنی وعلمی رادرمجلس داری به شما مداحان گرامی آموزش میدهند

(لطفا بادقت ببینید)
لطفابا هندزفری گوش کنید
 


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir