لطفا منتظر باشید ...

مجلس داری عام وخاص اجرای روضه شعروسینه زنی(قسمت دوم)

استادسیدصالح حسینی به جلسات عام درمجلس داری باجزییات کامل میپردازند

مجلس داری عام وخاص اجرای روضه شعروسینه زنی(قسمت دوم)

دراین جلسه استادسیدصالح حسینی به جلسات عام درمجلس داری باجزییات کامل میپردازند
وانواع روشهای مجلس داری ازشروع تاپاین از مناجات روضه خوانی وسینه زنی خدمت شما مداحان گرامی بیان میکنند

(بادقت فایل صوتی را بشنوید)
لطفاً با هندزفری گوش کنید


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir