چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

گزارش تصویری کلاس مداحی شهرری

دراین کلاس که مربوط به یک ترم سه ماهه میباشداستادسیدصالح حسینی،به آموزش های نظیر سینه زنی،زمینه ها،واحدکندوسنگین،شعرمناجات ومدحی،صداسازی،نت خوانی،حجم صداوتحریرها،ورفع اشکال هنرجویان پرداختند

گزارش تصویری:
کلاس آموزش مداحی درترم اول که سه ماه به طول انجامید دزشهرری برگزارش)

1

1
1
1
1


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir